- - - - - -
2024, május 25 szombat
 
TÁMOP - 3.2.11/10-1-2010-0130

 

Kistelepülésen élő gyerekek szabadidős tevékenységének gazdagítása

 

A projekt leírása

Olyan oktatási-nevelési projektet hoztunk létre, amely az iskolai oktatásban segíti a hátrányos helyzetűgyerekeket abban, hogy nehéz szociális körülményeik ellenére megtalálják az életben való boldogulás útját, eljussanak egy olyan életpályára, amelyben sikeresek lehetnek. A program magába foglalja az értékközvetítést, a képességfejlesztést, a tanulási, művelődési technikák kialakítását, a szabadidő-kultúra gazdagítását. Az iskolai tevékenységben lemaradó, attól szorongó gyerekek örömmel és sikerrel vesznek részt az oktatási folyamatban, fejlődnek képességei, hosszabb távon az ismeretek szintjén is gnyilvánul. A munkaerőpiaci érvényesülés szempontjából egyre inkább felértékelődő kompetenciákat beépítjük programunkba: informatika, idegen nyelv, együttműködési képesség, tanulás tanulása, szociális képességek.

 

Meghívó