- - - - - -
2024, július 14 vasárnap

TÁJÉKOZTATÓ

 

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra.

A pályázatot a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyeként a társtelepülés Felsőnyék Község Önkormányzata felhatalmazásával nyújtotta be.

 

A pályázat nyert.

 

A 2016. november 23-án kelt támogatói okirat alapján az önkormányzat 5 959 629,-Ft támogatásban részesült.