MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MAGYARKESZI TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

360,35 MILLIÓ FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 86,728871 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2017-00048

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021.03.31

A projekt tartalma

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Magyarkeszi település közigazgatási területe. A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek. A település vízellátását 3 db mélyfúrású kút (1., 2., 3. sz.) biztosítja, amelyből jelenleg a 2. és 3. számú üzemel. A kutakból kitermelt víz ammónium, vas és mangán paraméterek tekintetében határérték túllépést mutat.

A település vízminőségi problémáinak megoldása új vízkezelési technológia alkalmazásával történik, jelenleg nem üzemel vízkezelő berendezés, ezért telepíteni szükséges. Magyarkeszin a távlati vízigényeket figyelembe véve egy 242 m3/d kapacitású víztisztító berendezés megépítése tervezett, amely 15 m3/h teljesítményű vízkezelő berendezéssel, napi 16,2 órás üzemmel képes előállítani a csúcsvíz fogyasztáshoz igényelt mennyiséget, míg az átlagos vízfogyasztás esetén az üzemidő 10 óra. A meglévő tároló kapacitással biztosítható a település tartós csúcsvízfogyasztásán felüli nyári napi kiugró csúcsok, és a megfelelő nyomásviszonyok. A technológiához kapcsolódóan a vízműtelepen elhelyezésre kerül egy 35 m3-es vasiszap ülepítő medence. A meglévő 50 m3-es udvartéri medence felújítandó, az új nyomásfokozó berendezés az új épületrészben kerül kialakításra. A technológia berendezéseinek elhelyezéséhez új különálló épület építése szükséges. A meglévő épület nem bővíthető a tetőkialakítása miatt.

Az I. és II. kút kútfejakna gépészete korszerűtlen, felújítása, cseréje szükségessé vált, valamint szükséges a rendszert a kor kívánalmainak megfelelően a központi felügyeleti rendszerbe csatolni, távvezérlés lehetőségének kiépítésével. A III. számú kút bakteriológiai szennyeződése a korábbi kútfertőtlenítések ellenére sem változott, a kút szerkezete hibás. Egy új kút fúrása során a jelenleg rendelkezésre álló modern technológiák használatával a szerkezeti hibák kiküszöbölhetők.

Kapcsolat

Magyarkeszi Község Önkormányzata
7098 Magyarkeszi, Szabadság u. 2.
+36 74 478-785
mkesziph@freemail.hu

Galéria