MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYARKESZI TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

360,35 MILLIÓ FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 86,728871 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2017-00048

A PROJEKT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.08.31

A projekt tartalma

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Magyarkeszi település közigazgatási területe. A beruházással szembeni szakmai elvárás volt, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek. A település vízellátását 3 db mélyfúrású kút (1., 2., 3. sz.) biztosította, amelyből a 2. és 3. számú üzemelt. A kutakból kitermelt víz ammónium, vas és mangán paraméterek tekintetében határérték túllépést mutatott.

A település vízminőségi problémáinak megoldása új vízkezelési technológia alkalmazásával történik, korábban nem üzemelt vízkezelő berendezés, ezért szükséges volt a telepítése. Ennek során korszerű 15m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezést telepítettek az új vízkezelő épületbe, vasiszap ülepítő, tolózárakna, udvartéri csőhálózat, szervízút épült. Felújították a vízműtelep meglévő épületét, a tisztavízmedencét, a 200 m3-es víztornyot. A vízellátás biztosítására rendelkezésre álló három kút közül a 3. számú kút melléfúrással felújításra került, valamint kicserélték a másik két kút kútgépészetét. Korszerű villamos-, irányítástechnika, és vagyonvédelem került kiépítésre. Hálózatrekonstrukció keretében új gerincvezeték épült és kiváltották a csőhidakat. Emellett a tűzcsapok cseréjére és a csomópontok átalakítására is sor került. Elvégezték a meglévő vízvezeték hálózat tisztítást, összesen 16.395 m hosszban.

Magyarkeszin a távlati vízigényeket figyelembe véve az új víztisztító berendezéssel, napi 16,2 órás üzemmel képes előállítani a csúcsvíz fogyasztáshoz igényelt mennyiséget, míg az átlagos vízfogyasztás esetén az üzemidő 10 óra. A meglévő tároló kapacitással biztosítható a település tartós csúcsvízfogyasztásán felüli nyári napi kiugró csúcsok, és a megfelelő nyomásviszonyok.

Kapcsolat

Magyarkeszi Község Önkormányzata
7098 Magyarkeszi, Szabadság u. 2.
+36 74 478-785
mkesziph@freemail.hu

Galéria